• לקראת שבת, על פרשת השבוע וכלכלת המשפחה (פרשת כי תבוא)
  הבלוג השבועי של יוסי אש


  והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בטנא... וכו' .
  (מתוך פרשת השבוע פרשת כי תבוא)
   
  בפרשת כי תבוא  משה מפרט לבני ישראל את המצוות המחייבות אותם לאחר הכניסה לארץ ישראל.
  המצווה הראשונה שמצווה משה את העם היא מצוות הביכורים.
   
  מהי בעצם מצוות ביכורים? החקלאי מעבד את אדמתו, במהלך מספר חודשים הוא רואה את הפרי גדל ומתפתח.
  הוא מחכה בקוצר רוח לקצור את התבואה, לקטוף את הפירות.
  והנה, עם הבשלתו של הפרי הראשון, הוא צריך לסמן אותו בסרט אדום, לקטוף אותו, לארוז אותו, לעלות לירושלים ולתת אותו לכהנים.
  פה מסמנת לנו התורה את היחס לרכוש, לחומריות. דווקא כשאתה הכי רוצה - זה הזמן הנכון להתאפק קצת.
  יש עוד פירות, אל תדאג, אבל לא כל מה שאתה רוצה אתה צריך מיד, עכשיו, היום.
  ומה בעצם מלמדת פרשת השבוע? שדחיית סיפוקים עומדת בבסיס הניהול הכלכלי.
   
  ניהול כלכלת המשפחה עפ"י העקרון שלמדנו בפרשת הביכורים:
   
  1. כשמשתחררת לך קרן ההשתלמות אל תרוץ לקנות בכל הסכום שהשתחרר מכונית חדשה או סלון חדש.
  חלק ממנה משאירים כחיסכון ארוך טווח. (כן, גם אם חיכינו לקרן ההשתלמות 6 שנים, זו לא סיבה לבזבז את הכסף תוך יומיים(.
   
  2. את המשכורות הראשונות שמים בצד, קרן לימים פחות טובים.
   
  3. את ההעלאה במשכורת, בחודש הראשון של ההעלאה, שמים בצד. ביכורים, כבר אמרנו?
   
  4. שהילד מסיים את הגן הפרטי, והולך לגן עירוני, בחודש הראשון לוקחים את כל ההפרש בין עלויות שני הגנים ופותחים לילד חיסכון להשכלה גבוהה.
   
  5. הסטטיסטיקה מלמדת שפורשים בפרישה מוקדמת המקבלים סכום כסף גדול, לעיתים מדובר במאות אלפי ש"ח, מבזבזים אותו תוך שלוש עד ארבע  שנים.
  העצה שלי, בהרצאות לעובדים לפני פרישה, לחכות שנה לפחות לפני שמחליטים איך, והאם בכלל, להוציא את הכסף.
  רוב הפורשים, אגב, יקנו בשנה הראשונה מכונית חדשה, ישפצו את הבית, יעשו שניים שלושה טיולים בחו"ל,
  וישארו לתמיד עם פנסיה מצומקת. אלא שבשלב זה כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור.
   
  ביכורים, מלשון בכורה. ובכורה, משמעותה סדרי עדיפויות. וכדי לשמור על סדרי העדיפויות צריך לדחות סיפוקים.
  והנה לנו עקרונות טובים לניהול נבון של כלכלת המשפחה...

   
  שבת שלום
  יוסי אש